De Student Profiel Analyse is een assessment van Thomas Education dat snel inzicht geeft in de gedragsstijl en motivaties van jongeren. Deze gedragsprofielanalyse is gebaseerd op de jarenlang wereldwijd succesvol toegepaste Persoonlijke Profiel Analyse. De DiSC theorie van Marston ligt hieraan ten grondslag.

De Student Profiel Analyse (SPA) geeft op een accurate wijze inzicht in het gedrag van jongeren.
Het rapport beschrijft:

Klik hier voor een voorbeeld SPA rapport.

In aanvulling op de SPA zijn de volgende rapporten mogelijk:
• persoonlijke sterkte/zwakte analyse,
• studiekeuze rapport.

 

De oriëntatie op zichzelf en het ontdekken van de persoonlijke talenten helpen bij het maken van de juiste toekomstgerichte keuzes met als gevolg dat de student meer verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen prestaties. De SPA van Thomas Education biedt leraren en begeleiders (h)erkenning en begrip voor verschillende gedragsstijlen. Dit begrip kan helpen de interactie met de jongere te verbeteren.

Wil je meer informatie over de SPA en of de Studie Keuze Richtlijnen (SKR)? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

 

 

  • de voorkeursgedragsstijl en het waarneembare gedrag
  • mogelijke frustraties die de jongere ervaart
  • wat de jongere motiveert
  • welke functie- of taakkenmerken bij de jongere passen
  • gedragssterkten en mogelijke beperkingen
    • persoonlijke sterkte/zwakte analyse
    • studiekeuze rapport.