PRIVACYVERKLARING

De door Match 4U B.V., gevestigd aan de Nieuwstad 1, verzamelde persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens door de persoon zelf verstrekt zijn aan Match 4U B.V., te weten, informatieverstrekking over een bepaald onderwerp waarvoor de persoon zich via één van de social media kanalen van Match 4U B.V. heeft ingeschreven.

Persoonsgegevens verzamelt door Match 4U B.V. worden nooit aan derden verstrekt.
Beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot de aan Match 4U B.V. verstrekte persoonsgegevens te beperken zijn genomen.

Uiteraard is het te allen tijde mogelijk inzage te krijgen in uw persoonsgegevens, deze te wijzigen dan wel te laten verwijderen.