Graag stel ik u voor aan de nieuwe directeur

Match 4U hecht veel waarde aan het persoonlijk contact met opdrachtgevers en flexwerkers en wij houden u dan ook graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen onze organisatie. Er gaat namelijk iets veranderen binnen Match 4U. Na ruim 14 jaar inzet, passie en ontzettend veel plezier is het tijd voor mij om het stokje over te dragen. En wel aan mijn collega Leontien Wolters-Tenten.

Zoals jullie waarschijnlijk weten zijn wij sinds juni vorig jaar onderdeel geworden van de Flexfactory in Doetinchem. Eind vorig jaar heb ik besloten om me te blijven verbinden aan deze onderneming en ben ik als aandeelhouder ingestapt. Graag wil ik me in deze rol inzetten voor de samenwerking tussen de prachtige bedrijven die onder deze groep vallen. Tevens wil ik me richten op specifieke projecten die de verdere ontwikkeling van onze groep als geheel ten goede komen. Deze nieuwe rol betekent dat het voor mij niet meer mogelijk is om ook blijvend directeur van Match 4U te zijn. Daarnaast vind ik dat personen en organisaties zich moeten blijven vernieuwen. Graag wil ik jullie voorstellen aan mijn opvolgster Leontien Wolters - Tenten. Ik ben erg blij met haar benoeming en heb het volste vertrouwen dat zij Match 4U kan voortzetten en verder kan ontwikkelen. Leontien heeft ruime ervaring in de uitzendbranche en is afkomstig uit de regio. Indien dit nog niet gebeurd is zal zij zich graag de komende tijd persoonlijk aan u komen voorstellen.

Ik heb heel veel vertrouwen in de toekomst waarin de mensen van Match 4U u perfect kunnen blijven bedienen. Er staan u de komende tijd heel wat taken te wachten. Match 4U heeft de kennis en de ervaring, op alle domeinen die met werk te maken hebben. Ik wens u veel wijze beslissingen en dank u voor de mooie samenwerking en het vertrouwen. Ik blijf verbonden en we komen elkaar tegen. Ik wens jullie alle goeds!

Monique Berendsen & Leontien Wolters