Algemene voorwaarden

Match 4U is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Dit betekent dat wij werken volgens de Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling die het NBBU hanteert. Match 4U is daarmee een gecertificeerd uitzendbureau en voldoet aan alle strenge, wettelijke eisen die worden gesteld aan dienstverleners in de uitzendbranche.

Downloads

Algemene Voorwaarden NBBU